Gl. Avernæs Hotel

Skal du med på Gl. Avernæs konferencen 2022?

Tilmeldingen er åben fra 15. september 2021 – Pladser fordeles efter først til mølle Covid-19 pandemien satte indgroede vaner ud af spil og motiverede os til at gå nye veje. Skoler, arbejdspladser, kulturoplevelser, samvær med venner og familie blev med et forandret og digitaliseret. Vi kommunikerede på Zoom, Teams, Messenger og Meet. Vi havde gamle …

Skal du med på Gl. Avernæs konferencen 2022? Læs mere »

Nyhedsugen 2020

Husk at tilmelde jer det velafprøvede arrangement om Avisen i undervisningen for elever i 6.-10. klasse. Årets tema er Borgere sammen – hver for sig, og det peger ind i den aktuelle Corona krise. Danmarks It- og Medievejlederforening er samarbejdspartner i projektet. Vi anbefaler, at dette velkendte “åben skole” arrangement finder plads i din den …

Nyhedsugen 2020 Læs mere »

Indkaldelse Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020. Gl. Avernæs 8. september kl 15 (efter konferencen) Dagsorden: Valg af dirigent Vedtagelse af forretningsorden. Beretning fra foreningen. Regnskab. Fastsættelse af kontingent til foreningen. Indkomne forslag. Valg af: formand (2 år) 3 styrelsesmedlemmer På valg er: Hanne Voldborg Andersen, Anna Holmbæck Henrik Jakobsen Valg af 2 suppleanter til styrelsen. 1 revisor. 1 revisorsuppleant. …

Indkaldelse Generalforsamling 2020 Læs mere »

CampMat

Det handler (stadig) om indhold Et adaptivt læremiddel kan oversætte dele af lærergerningen til teknologi, men de adaptive læremidler bliver først rigtig effektfulde, når indholdet fra starten er tænkt ud fra den adaptive præmis. Det stiller krav til læremiddelproducenterne om at udvikle indhold, der forløser teknologien. God undervisning er i sin natur adaptiv. En lærers …

CampMat Læs mere »

Culture eats data for breakfast

Af forlagsredaktør Elisa Nadire Caeli og forlagschef Peter Andersen, Dafolo A/S Skal det fulde potentiale i datainformeret læring udfoldes, handler det ikke alene om de konkrete it-ressourcer, men lige så meget om at skabe en kultur, hvor data afmystificeres, gøres konkret og kobles til hverdagen i klasseværelset. Måske handler det lige så meget om kultur …

Culture eats data for breakfast Læs mere »

Flyvende læring

Droner bliver mere og mere almindelige i hverdagsbilledet. Potentialet er stort, og der dukker hele tiden nye anvendelsesområder op. Forudsigelser om fremtiden siger, at der vil blive 12-15000 jobs i Danmark inden for droneverdenen. Jobs der vil kredse om både anvendelsen af droner og udvikling/produktion af droner. Vejen dertil kommer ikke af sig selv, og …

Flyvende læring Læs mere »

Hvad mener vi egentlig med begrebet Computational thinking?

Danmarks Vækstråd udgav start december 2016 ’Rapport om kvalificeret arbejdskraft’1. Heri finder vi en række anbefalinger til, hvordan danske virksomheder på både kort og lang sigt kan sikres adgang til medarbejdere med de nødvendige stærke digitale kompetencer. Ud af det samlede anbefalingskatalog har rådet udvalgt fem anbefalinger, som de mener bør implementeres hurtigst muligt for …

Hvad mener vi egentlig med begrebet Computational thinking? Læs mere »