Billedkunst og IT

Nutidens børn og unge orienterer sig for en stor del i deres omverden ved hjælp af billeder. De får informationer ved hjælp af billeder, de får viden ved hjælp af billeder og de kommunikerer ved hjælp af billeder. Med internettet, mobiletelefonen og digitalkameraet er billedmængden forøget betragtelig og udvekslingen af visuelle udtryk er hurtig og hyppig. Derfor er det vigtigt at man i mange undervisningssammenhænge inddrager arbejdet med at udtrykke sig i og afkode billeder.