Matematik med it

Med Fælles Mål 2009 har faget matematik taget endnu et skridt i retning af, at it bliver en naturlig del af undervisningen. Med udgangspunkt i det nye faghæfte vil jeg i denne artikel præsentere en
analyse af de muligheder matematiklæreren har for at opnå en pædagogisk merværdi med integration af it.