Fælles Mål 2009 i naturfagene – muligheder og forventninger med it

Artiklen tager udgangspunkt i de fire naturfag: Natur/teknik, biologi, fysik/kemi og geografi. Der argumenteres for, at it skal inddrages i alle naturfagene, hvor det er relevant og giver pædagogisk merværdi. Det medfører, at der skal satses specielt på it-didaktisk kompetence, men at det ikke rykker før it systemerne på skolerne er pålidelige og tilgængelige. Kraftige netværk, Cloud Computing og pc´ere til alle elever kan være en del af løsningen sammen med en it-vejleder og skoleleder, der tager hånd om lærernes kompetenceudvikling.