Et stort løft for it- og mediekompetencer i folkeskolen

Faghæfte 48 stiller store krav til skoler og lærere og har høje forventninger til eleverne. Således hedder det: ”Den udvikling, der begyndte som digitalisering af centrale processer i virksomheder og organisationer, er nu noget, vi alle berøres af. Børn og unge tager hurtigst nye teknologier til sig, og fra det tidspunkt da it kom ud i hjemmene og i danskernes hverdagsliv, har børn og unge været frontløberne. […] Det er i dette landskab af hastige samfundsforandringer, at skolen skal finde sin vej og komme de nye formelle og uformelle krav fra samfundet i møde. Dette kan ske ved, at skolen inddrager vidensamfundets arbejdsformer gennem en læring, der er åben, fleksibel og primært projektbaseret. […] Således kan skolens hverdag fremover blive præget af didaktiske designs, der er rettet mod læreprocesser, læringsresultater og dannelse i et globalt medborgerperspektiv.”

Centrale begreber i det nye faghæfte bliver digital dannelse, den multimodale tekst og web 2.0. Endnu engang udfordres lærerne til at forholde sig konkret til udfordringer i et omskifteligt samfund, der afspejler nye krav til undervisningen. Det kræver ikke mindst, at skolens vejlederkorps skal være på forkant med udviklingen, så de kan inspirere til nye veje for anvendelse af såvel nye som gamle læringsressourcer, men også facilitere ændrede metodiske og didaktiske rutiner.