Analyse som skabelse – Twine som værktøj til tekstanalyse

[TEMA: Eleven som producent] Af Mikkel Lodahl, adjunkt ved Dania Games, Erhvervsakademi Dania Forstå gennem skabelse –…