Hvad nu med it?

I forbindelse med de ventede Fælles Mål for it- og mediekompetencer, er det væsentligt at overveje, hvordan opfyldelsen af målene kan realiseres. Det er en kendsgerning, at danske lærere er blandt de mest it-parate og -kompetente i Europa, måske endda i verden. Men det er også en kendsgerning, at it ikke anvendes i fagene i nær den udstrækning, der er hensigtsmæssig ift. at bibringe fagene de faglige løft, der er mulige.