Kode i folkeskolen, hvordan knækker vi den?

[TEMA: Eleven som producent] Af It-pædagogisk konsulent Martin Exner og Lærer Banyaroat Ou, Gladsaxe Skole 30 år tilbage…