It og Fælles Mål – kobling af it, fag og didaktisk design

Med internet, mobilteknologi og Web 2.0 må informationsteknologien i dag ses som en omgivelse med it-relaterede kompetencer, der knytter sig til dannelsesbegrebet. Den nye digitale dannelse omfatter, udover basale
færdigheder i betjening af it, også kompetencer i kritisk informationssøgning samt evne til at fortolke de digitale mediers mangfoldige repræsentationer. Derudover omfatter et digitalt dannelsesbegreb den enkeltes evner til at kunne tilpasse sig stadigt nye udfordringer og betingelser i den digitaliserede omverden. Børn og unge vokser op i en it-baseret hverdag, og deres formelle og uformelle tilstedeværelse i web 2.0-omgivelser betyder, at skolen fremover skal kunne rumme elevernes uformelle kompetencer og støtte dem i tilegnelsen af en digital og tidssvarende dannelse.