Foreningens arbejde

Danmarks it- og medievejlederforening 

Om foreningen

Danmarks it- og medievejlederforening er en faglig forening for vejledere, lærere og pædagoger i folkeskolen, der arbejder pædagogisk og didaktisk med teknologier i undervisningen.
Vi arbejder for at kvalificere det pædagogiske personales brug af og forståelse for digitale teknologiers funktioner, potentialer og konsekvenser i skolens pædagogiske praksis.

Foreningens arbejde

Vi afholder konferencer, temadage, oplæg m.v, vi faciliterer netværk og dialog mellem foreningens medlemmer, vi bidrager til intern information og ekstern dialog om forhold relateret til foreningens formål gennem indlæg i bl.a. medlemsblade og andre relevante medier, og vi samarbejder med relevante interessenter og beslutningstagere nationalt og internationalt.

Foreningens aktiviteter

  • Hvert forår afholder vi en 2-dages konference på Gl. Avernæs på Fyn med et aktuelt tema.
  • Vi afholder fire webinarer årligt om relevante temaer.
  • Vi samarbejder med DLF om faglige spørgsmål og om DLFs politik på området.
  • Vi samarbejder også med de øvrige faglige foreninger tilknyttet DLF.
  • Vi deltager i mange forskellige udvalg i Børne- og Undervisningsministeriet – og er blandt andet med til at planlægge ministeriets Temakonferencer for PLC og Digitaliseringsdage.
  • Vi deltager jævnligt i arbejdsfora med KL om relevante emner.
  • Vi er opsøgende på samarbejde med andre interessenter på det teknologiske område, hvor det er relevant for folkeskolen.

I alle vores samarbejder kæmper vi for inddragelse af det pædagogiske personales virkelighed og holdninger, således at den digitale udvikling giver pædagogisk og didaktisk merværdi for folkeskolen.

Foreningen har et landsdækkende netværk til inspiration og sparring.
Vi udgiver det fagligt inspirerende blad “It, medier og læring” fire gange årligt.

Foreningens arbejde

Senest opdateret i marts 2022

Kalender:

20/9 kl. 14-15 Webinar Copydan – regler og muligheder

30/9 – 1/10 Styrelsesmøde

4/10 kl. 14-15:30 Webinar Åbne ressourcer

11/11 deltagelse i møde med de Faglige foreninger under DLF

18/11-19/11 Styrelsesmøde

22/11 kl. 14-15:30 Webinar Teknologiforståelse