Værdigrundlag

Danmarks it- og medievejlederforening 

DANMARKS IT- OG MEDIEVEJLEDERFORENING ER EN FORENING FOR:

● pædagogisk it-vejledere
● it-ressourcepersoner
● vejledere i det pædagogiske læringscenter
● undervisere i teknologiforståelse
● konsulenter
● ansatte og studerende ved professionsskolerne
● andre med interesse for feltet

Foreningens vision er at kvalificere brugen af og forståelsen for digitale teknologier i den pædagogiske praksis i grundskolen. Herunder styrke medlemmernes indsigt i digitale teknologiers potentialer og konsekvenser for skolens udvikling, undervisning, læring og trivsel.

Foreningens formål er at at understøtte medlemmerne i deres arbejde med:
● Teknologi som læringsredskab/læringsressource
● Teknologi som faglighed
● Teknologi som element i den digitale dannelse
● Teknologi som infrastruktur i skolen

Vi finder det værdifuldt, at børn, unge og pædagogisk personale udvikler en fundamental forståelse for digitale teknologiers indflydelse på det levede liv for individ, fællesskab og samfund.

Vi finder det værdifuldt, at børn og unge samt pædagogisk personale i den danske grundskole kan agere kritisk og kompetent med digitale teknologier.

Vi finder det værdifuldt, at det pædagogiske personale og skolens ressourcepersoner

● har de nødvendige kompetencer til at kunne vurdere, vælge og anvende digitale teknologier kritisk og kompetent
● kontinuerligt udvikler deres kompetencer gennem deltagelse i faglige netværk
● er repræsenteret af en faglig forening, der understøtter skolens digitale udvikling

Vi finder det værdifuldt, at de i skolen implementerede digitale læringsressourcer og infrastrukturelle it-systemer

● understøtter børn og unges trivsel, læring og dannelse
● understøtter det pædagogiske personales arbejde med børn og unges trivsel, læring og dannelse

Vi finder det værdifuldt, at skoler implementerer teknologi i overensstemmelse med
ovenstående.

Værdigrundlag

Denne side er opdateret i januar 2022