20/9 kl. 14-15 Webinar Copydan – regler og muligheder

21/9 Arbejdsgruppemøde hos STUK om vejledning til folkeskolens pædagogiske læringscentre.

30/9 – 1/10 Styrelsesmøde – møde med skolelederforeningen og Alinea og Gyldendal.

4/10 kl. 14-15:30 Webinar Åbne ressourcer

11/11 deltagelse i møde med de Faglige foreninger under DLF

18/11-19/11 Styrelsesmøde

22/11 kl. 14-15:30 Webinar Teknologiforståelse

20-21/1 23 Styrelsesmøde

12-13/4 23 Konference på Gl. Avernæs

12-13/5 Styrelsesmøde