Danmarks it- og
medievejlederforening

Meningsfuld brug af teknologi i undervisningen

Velkommen

Danmarks it- og medievejlederforening er en faglig forening for vejledere, lærere og pædagoger i folkeskolen, der arbejder pædagogisk og didaktisk med teknologier i undervisningen.

Vi arbejder for at kvalificere det pædagogiske personales brug af og forståelse for digitale teknologiers funktioner, potentialer og konsekvenser i skolens pædagogiske praksis.

Medlemsblad

It, medier & læring er vores faglige medlemsblad der udsendes til alle medlemmer 3-4 gange årligt

Se de seneste numre

Arrangementer

Spændende studieture, webinarer, medlemsmøder og ikke mindst den årlige konference på Gl. Avernæs.

Se alle arrangementer

Ressourcer

Find forskellige typer ressourcer såsom, Facebook-grupper, vejledninger, links, webinaroplæg.

Se dem her

Blogindlæg

Kalender

Arrangementer og møder

Leder 1-23

Der er sket meget siden vores sidste bladudgivelse i december 2022. Vi har fået en ny regering og dermed også en ny undervisningsminister.

Gl. Avernæs 2023

OPDATERING 18.01.2023 kl. 11.30: Vi har ikke flere billetter med overnatning på Gl. Avernæs
Det er plads til enkelte deltagere, som selv booker overnatning på Gl. Brydegaard som ligger i gåafstand til Gl. Avernæs. Der gives rabat på 600 kr., hvis man selv sørger for overnatning.

Får man færdselserfaring?

Får man færdselserfaring af at få udleveret en bilnøgle?
(Et kritisk blik på brug af digitale værktøjer)

Af Pia Tesdorf , EdTech
Artikel fra blad 4 2022

Det fælleskommunale Databehandlersekretariat

Blad 4, 2022
Artikel af Erik Sørensen formand for DBS

Det fælleskommunale Databehandlersekretariat – bygget på samarbejde og afbureaukratisering

Hvor er politikerne?

Af Esben Trier EdTech Denmark
Vi ønsker en mere kvalificeret diskussion og løfte spørgsmålet op på politisk niveau, til den nye regering, da hele uddannelsessektoren vil gå i stå – hvis principperne for Helsingør og Aula-sagerne gøres gældende.
Artikel blad 4 2022

Leder blad 4-22

Nye roller og fortsat fokus på samarbejde

Thomas har søgt nye udfordringer og træder ud af styrelsen.
Dette er hans sidste leder som formand i Danmarks it- og medievejlederforening.

“Mit store håb er, at man får fastholdt og styrket it-sikkerheden og de mange stærke ting ude på skolerne, samt at man får samlet op i forhold til teknologiforståelsesfagligheden. I forhold til sidstnævnte, så er behovet stort, og der er så mange gode erfaringer, der ikke må gå til spilde. En meget vigtig opgave for foreningen at fastholde.”

Hverdagen er udgangspunktet for læring med IT

Undervisning i undervisningen (UiU)
I Vallensbæk Kommune arbejder vi ud fra en praksisnær tilgang, når det gælder ITunderstøttet læring.

Da vi tænkte lidt ud af boksen

Artikel blad 3 2022 – af Christel Aagaard Rasmussen
Lærer og frivillig i Coding Pirates i Nyborg

Netværket Peers ser dagens lys

Peers er et nyt netværk, der er åbent for alle skoler og kommuner, som vil arbejde med at udvikle ”den kreative ende” af undervisningen.
Artikel i blad 3 2022 af Mads Sode og David Garde-Tschertok

Vi er ikke helt i mål men godt på vej

Leder Blad 4
GDPR – Skolernes PLC – Kvalitet i digitale læremidler – Teknologiforståelsesfagligheden

Om foreningen

Danmarks it- og medievejlederforening er en faglig forening for vejledere, lærere og pædagoger i folkeskolen, der arbejder pædagogisk og didaktisk med teknologier i undervisningen.

Vi arbejder for at kvalificere det pædagogiske personales brug af og forståelse for digitale teknologiers funktioner, potentialer og konsekvenser i skolens pædagogiske praksis.

Følg os på Facebook

På Facebook har Danmarks It- og Medievejlederforening siden DITVEJ og vi har et lukket medlemsforum til medlemmer.

Her kommer de seneste nyheder direkte til dig, og det er her vi kan mødes til at drøfte og dele gode ideer med hinanden.