Danmarks it- og
medievejlederforening

Meningsfuld brug af teknologi i undervisningen

Velkommen

Danmarks it- og medievejlederforening er en faglig forening for vejledere, lærere og pædagoger i folkeskolen, der arbejder pædagogisk og didaktisk med teknologier i undervisningen.

Vi arbejder for at kvalificere det pædagogiske personales brug af og forståelse for digitale teknologiers funktioner, potentialer og konsekvenser i skolens pædagogiske praksis.

Medlemsblad

It, medier & læring er vores faglige medlemsblad der udsendes til alle medlemmer 3-4 gange årligt

Se de seneste numre

Arrangementer

Spændende studieture, webinarer, medlemsmøder og ikke mindst den årlige konference på Gl. Avernæs.

Se alle arrangementer

Ressourcer

Find forskellige typer ressourcer såsom, Facebook-grupper, vejledninger, links, webinaroplæg.

Se dem her

Blogindlæg

Kalender

Arrangementer og møder

Hverdagen er udgangspunktet for læring med IT

Undervisning i undervisningen (UiU)
I Vallensbæk Kommune arbejder vi ud fra en praksisnær tilgang, når det gælder ITunderstøttet læring.

Da vi tænkte lidt ud af boksen

Artikel blad 3 2022 – af Christel Aagaard Rasmussen
Lærer og frivillig i Coding Pirates i Nyborg

Netværket Peers ser dagens lys

Peers er et nyt netværk, der er åbent for alle skoler og kommuner, som vil arbejde med at udvikle ”den kreative ende” af undervisningen.
Artikel i blad 3 2022 af Mads Sode og David Garde-Tschertok

Vi er ikke helt i mål men godt på vej

Leder Blad 4
GDPR – Skolernes PLC – Kvalitet i digitale læremidler – Teknologiforståelsesfagligheden

I et hav af it-systemer

Bidrag fra deltagerne på foreningens webinar om rettighedsstyring og kontrol i AULA samt ….

Leder blad 2 juni 2022

Hvor skal vi hen med den digitale udvikling i folkeskolen.
Af Hanne Voldborg Andersen, næstformand i Danmarks it- og medievejlederforening

Gl. Avernæs 2023

Dato: 12.-13. april 2023

Teknologiforståelse

22/11 kl. 14-15:30
Danmarks it- og medievejlederforenings afholder løbende tema-webinarer. I dette stilles der skarpt på teknologiforståelse.

Åbne Ressourcer

4/10 kl. 14-15:30
Danmarks it- og medievejlederforenings afholder løbende tema-webinarer. I dette stilles der skarpt på open source i undervisning.

Om foreningen

Danmarks it- og medievejlederforening er en faglig forening for vejledere, lærere og pædagoger i folkeskolen, der arbejder pædagogisk og didaktisk med teknologier i undervisningen.

Vi arbejder for at kvalificere det pædagogiske personales brug af og forståelse for digitale teknologiers funktioner, potentialer og konsekvenser i skolens pædagogiske praksis.

Følg os på Facebook

På Facebook har Danmarks It- og Medievejlederforening siden DITVEJ og vi har et lukket medlemsforum til medlemmer.

Her kommer de seneste nyheder direkte til dig, og det er her vi kan mødes til at drøfte og dele gode ideer med hinanden.