Gl. Avernæs konference 12.-13. april 2023

Deltagelsesmuligheder for alle – Hvad kan vi med teknologi?

Kommuner over hele landet arbejder ud fra forskellige strategier for, at folkeskolen får alle med og udvikler mangfoldige læringsmiljøer i stærke fællesskaber, hvor flere elever deltager og trives. Danmarks it- og medievejlederforening ønsker med Gl. Avernæs konferencen 2023 at sætte fokus på, hvordan skal skolen se ud, hvis vi skal give flere deltagelsesmuligheder for alle? Gennem programmet undersøger vi bl.a.:

  • Hvilke ønsker har børn og unge til skolen og undervisningen? 
  • Hvad kan teknologi bidrage med? 
  • Har vi mulighed for at anvende teknologierne på nye måder, så vi i højere grad fremmer elevernes deltagelse, motivation, læring og trivsel?

Vi inviterer lærere, pædagoger, it-vejledere og andre ressourcepersoner, PLC-medarbejdere, ledere, konsulenter, forlag og andre interesserede til sammen med os at søge svar på disse spørgsmål i konferencens oplæg, workshops og dialoger.

Gl. Avernæs Konferencen 12.-13. april 2023

Læs mere om konferencens program, pris, praktik og meget mere her. Hvis du har spørgsmål til konferencen, kan du kontakte hanne@viavoldborg.dk.

Tilmelding

Pris

3250 kr. for medlemmer

3650 kr. for ikke-medlemmer

5350 kr. for udstillere