Ressourcer

Danmarks it- og medievejlederforening 

Velkommen til ressourcer

Find os på

Folkeskolen

Vi skriver artikler på bloggen  It, medier og læring

Klik her

Facebook

Vi deler og skriver på vores Facebook side

Klik her

Linkedin

Vi kommenterer, deler og følger med på Linkedin

Klik her

Ressourcer

Sikkerhed på nettet

Vi har samlet et lille overblik til dig i denne artikel

Ideer til din undervisning

Her har vi samlet nogle ideer og forløb til din undervisning

Åbne medier

På siden Medier for alle finder du samlinger af medier, som I må bruge.

Åbne værktøjer

Tools for alle.dk kan du lære alt om open source værktøjer.

Rapporter

Etiske retningslinjer for anvendelse af kunstig intelligens (AI) og data inden for undervisning og læring til brug for undervisere https://data.europa.eu/doi/10.2766/786315 Katalog udarbejdet i EU regi.

Du kan læse artiklen “Etiske retningslinjer for anvendelse af kunstig intelligens i skolen” her: ITogUV_1_2023-s-20-25

Teknologiforståelse  Slutevaluering kan læses som sammendrag og hentes som PDF på denne side

Digital Dannelse i Børnehøjde delrapporter Medierådet 2020

Lærerliv

Ressourcer

Senest opdateret i januar 2022