Her ved overgangen fra en tid, hvor skolerne har været afhængige af fjernundervisning, og hvor vi nærmer os mere normale tilstande, så vil det naturligvis være relevant at se på læringen i denne kontekst.

Hvis vi ser bort fra nogle kritiske timer 11. og 12. januar, hvor Aula på ingen måde slog til, så har der været positive erfaringer med stor driftsstabilitet og udnyttelse af:

  • Virtuelle konference værktøjer
  • Kollaborative produktionsværktøjer som Google og O365
  • Læringsplatformen
  • Digitale læremidler
  • Digitale bøger

Set over en bred kam, så har det fungeret rigtig godt og umiddelbart har de betjeningsmæssige udfordringer løst sig stille og roligt. Både lærere, elever og lærere har et langt stykke hen ad vejen været fortrolige med dat betjene både nye og velkendte værktøjer. Umiddelbart er det et udtryk for at vi har en velfungerende infrastruktur, digitalt indhold og en bred vifte af digitale værktøjer.men leverandørerne har også været gode til at yde god inspiration og support. Det er godt fundament, som vi kan bygge videre på.

Hvis man lytter til udfordringerne, så hører jeg især, at eleverne er blevet demotiverede af ensformig fjernundervisning, og at der har været stor diversitet i forhold til, hvordan undervisningen er blevet understøttet med synlige interventioner, så eleverne også har følt at de har været tæt på deres lærer. I denne sammenhæng oplever jeg, at et større fremadrettet fokus på at arbejde med breakout sessioner  i forhold til videokonferencerne kan aktivere og engagere eleverne til at samarbejde om aktiviteterne. Men en større udnyttelse de mere kreative sider af produktionsværktøjerne er også savnet.  Her mangler der uden tvivl viden og kendskab til mere ukendte funktioner i de forskellige produktionsværktøjer. Mange leverandører har været rigtig gode til at formidle det gennem hele perioden, men relativt få har deltaget i de forskellige formidlingssessioner. Lad os få noget af det gentaget når støvet har lagt sig og der er kommet ro på det basale. Fokus på netop denne del kan nemlig styrke både den velkendte undervisning, men også undervisning organiseret som fjernundervisning.