Nye roller og fortsat fokus på samarbejde

Af: Thomas Dreisig Thygesen, tidligere formand for Danmarks it- og medievejlederforening

En gang imellem ændrer virkeligheden sig, så det får betydning på forskellige parametre.
Dette gælder også for mit vedkommende, og da jeg står i ændrede jobmæssige forhold, udtræder jeg af styrelsen. Hanne Voldborg Andersen indtræder som forkvinde frem til generalforsamlingen i april 2023, og Anna Holmbæk bliver næstforkvinde. Dorthe Hansen indtræder i styrelsen. Jeg er med som 2. suppleant frem mod generalforsamlingen.

Der er altså ledige pladser i styrelsen. Derfor skal første del af denne leder være en anbefaling til at deltage i denne del af foreningens arbejde. Der er valg til styrelsen på generalforsamlingen torsdag d. 13. april 2023. Generalforsamlingen afholdes på Gl. Avernæs i forlængelse af vores årlige konference. Kan du ikke deltage, men ønsker at stille op, kan du henvende dig til styrelsen inden. Der er også mulighed for at deltage virtuelt i generalforsamlingen.

Jeg vil gerne takke for tilliden, og det har virkelig været en spændende opgave og tid. Det er ikke nemt at sige farvel til meningsfuldt og vigtigt arbejde. Og det er ikke nemt at sige farvel til fantastiske og engagerede kolleger. Til gengæld ved jeg, at handsken bliver samlet
op på bedste vis, og at vores forening stadig vil være en vigtig spiller i den danske uddannelsesverden. Jeg glæder mig til at følge med fra et andet perspektiv.

Vi er med i mange henseender, og vi er en stemme, der bliver lyttet til. I fremtiden skal vi fortsætte samarbejdet omkring Digitaliseringsdagene, PLC temakonferencerne, GDPR-samarbejdet og i det hele taget den kvalitative anvendelse af it. Der skal fortsat være en nysgerrighed på Open Source i skoleregi, ligesom vi også skal forholde til området omkring meddelelsesbogen og Learning Management Systems. Vi har aftalt en kommende fælles bladudgivelse

med Pædagogisk Læringscenterforening omkring et udvidet tekstbegreb og forskellige veje til læsning og skrivning. Desuden tager vi hul på en styrkelse af samarbejdet med DLF. Vores samarbejde med skolelederne er super godt, og vi er enige om, at det er meget værdifuldt, at vi sammen holder fokus på og er fælles om digitaliseringen af skolen.

GDPR har fyldt rigtig meget, og gør det stadigvæk. Vi har værdsat samarbejdet med KL, og det ser heldigvis ud til, at der nu er fokus på, at centrale kræfter trækker for fællesskabet. Det eneste der mangler lige nu er, at Undervisningsministeriet kommer mere på banen i forhold til digitaliseringen af grundskolen, og at de tager et ansvar for den videre vej. På samme måde som de gjorde, da de for omkring 10 år siden begyndte at stille store krav om netop digitalisering af skolen. Alle parter skal tage et ansvar, også når det bliver svært.
Google har været i vælten, og det kommer de andre leverandører også til at være. Sagen om Aula hos Datatilsynet venter, og der er naturligvis andre store leverandører som Microsoft og Apple, hvor der også skal ske en afklaring. Lige nu er det fuldstændig umuligt at forudsige, hvor tingene lander, men vi følger udviklingen, og uanset hvilke udfordringer der dukker op, så vil foreningen have skarpt fokus og gøre alt for at arbejde for de bedste løsninger. Der skal både være fokus på datasikkerheden og kvalitativ anvendelse af it-systemer.

I publikationen “Digitalisering med omtanke og udsyn” fra 2019, er der fokus på fire temaer:
Teknologi i undervisningen, Teknologi som faglighed, Teknologi og det gode børne- og ungeliv og Teknologi på skolen. Det er vigtigt, at vi får holdt fast i at have fokus på alle disse temaer. Og at der kommer en styrket forståelse af sammenhængen mellem temaerne.

Mit store håb er, at man får fastholdt og styrket it-sikkerheden og de mange stærke ting ude på skolerne, samt at man får samlet op i forhold til teknologiforståelsesfagligheden. I forhold til sidstnævnte, så er behovet stort, og der er så mange gode erfaringer, der ikke må gå til spilde. En meget vigtig opgave for foreningen at fastholde.

Endnu en gang en stor tak for samarbejdet gennem årene. Det er så spændende et felt, og der kommer fortsat mange opgaver at forholde sig kritisk og konstruktivt til, så vi bidrager til en skole bygget på solid dannelse og faglighed og i fornuftig sammenhæng med den verden, som konstant er i en rivende udvikling.