Ny bekendtgørelsen for PLC

Af Anna Holmbæck, styrelsesmedlem

it, medier og læring nr. 4 2021

Vi fik den første bekendtgørelse for de pædagogiske læringscentre i 2014. Bekendtgørelsen ændrede hele den måde PLC skulle organiseres og hvordan skolens ressourcer skulle samles, der skulle bl.a. fokuseres på vejledning frem for formidling og på skolens samlede udvikling frem for delelementer.
Det blev en bekendtgørelse som var meget specifik på nogle områder, og krævede megen tolkning på andre områder. Den bekendtgørelse er efter 7 år blevet revideret.

Udkast til den nye bekendtgørelse kan læses her kortlink.dk/2e2av

Ændringer

Folkeskolens formål vil blive mere synligt med denne redigering.
Opgaven for PLC og medarbejdergruppen om PLC er gjort tydeligere.
Det er præciseret, at der skal være fokus på vejledning frem for formidling.

I forslaget til den nye bekendtgørelse fjernes sætninger om målstyret undervisning og helt specifikke områder.
I stk 2, 2 foreslås “formidle kulturtilbud til børn og unge,” erstattet med “samle og koordinere skolens vejledningskompetencer med henblik på at understøtte lærere og pædagogers arbejde med elevernes læreprocesser og læringsudbytte i alle fagblokke,”

Fokusområdet “digitale medier” er erstattet med “folkeskolens tværgående temaer”.
På den måde er fokus på digitale medier, teknologiforståelse, samt innovation og entreprenørskab ligestillet. Det giver god mening, at bestemte termer ikke er nævnt. Det vil fremtidssikre en bekendtgørelse, at vi ikke låses fast på opgaver og formuleringer, som bliver uaktuelle med tiden. Det skete med termen “målstyret undervisning” et krav som ændrede karakter efter de første reform-år, men stadig var en specifik opgave på PLC.

Alle “kan” opgaver er fjernet. Nogle fremgår i forslaget til den nye bekendtgørelse, andre er foreslået flyttet til den vejledning, som vil blive udarbejdet, når en ny bekendtgørelse er vedtaget.

Det er stadig formålet med PLC
at skolens ressourcer samles, for at understøtte skolens udvikling og elevernes læring
at der skal være et fælles fokus og et stærkt didaktisk fællesskab
at opgaven er vejledning frem for formidling
at PLC skal inspirere frem for at administrere
at PLC skal fokusere på helheden frem for delelementer af skolens opgaver

PLC skal være et sammensat team, som udover deres specialistviden har et fælles anliggende om at yde didaktisk vejledning om læring og undervisning, om læremidler og fag, om læreprocesser og hvordan hvordan læringsressourcer kan blive til læremidler.

Vi ser frem til at arbejde med en ny bekendtgørelse og give vores bidrag til den vejledning, som skal følge.