Af: Thomas Dreisig Thygesen, formand i Danmarks it- og medievejlederforening

GDPR, GDPR, GDPR! Disse bogstaver synes til tider at fylde alt for meget i hverdagen, og en gang imellem kan det føles lige i overkanten. Men det er et must, at data behandles på rette vis og med respekt for det enkelte individ. I bund og grund er det mest ærgerlige, at der gik så lang tid, før der blev sat fokus på det. Det står ikke til at ændre, men det gør måden, opgaven løses på. Det er med stor fornøjelse, at vi kan se, at KL er gået ind i opgaven med at hjælpe kommunerne på dette komplekse område.
Det har været et stort ønske fra foreningens side gennem længere tid. Tingene går af den grund ikke bare op i en højere enhed, men der er taget initiativ til at få løst en opgave for alle kommuner, og det er på rette niveau,
hvor de rigtige kompetencer kan komme i spil. Vi har tidligere skrevet om Det fælleskommunale Databehandlersekretariat, og det bliver spændende at følge udviklingen, og hvorvidt de kan blive en fremadrettet aktør for forhandling af databehandleraftaler samt arbejdet med risikovurderinger og konsekvensanalyser, så der både bliver en bedre anvendelse af ressourcer og et højere kvalitetsniveau. Og ikke mindst, så alle skoler i Danmark kan arbejde ud fra de samme betingelser og med sikkerheden i top. Næste skridt bliver at sikre, at fokus ikke kun er på løsninger fra Google. Vi skal også have fokus på løsningerne fra fx Microsoft og Apple.

GDPR-dagsordenen leder på sin vis over i en anden dagsorden, hvor foreningen kunne ønske sig en større tydelighed og retning fra centralt hold. Det drejer sig om teknologiforståelsesfagligheden. Det er lidt som om, at man på politisk niveau ikke helt forstår, hvor omsiggribende den massive digitalisering af samfundet er. Nuvel, så er teknologiforståelse nævnt i den nye digitaliseringsstrategi og i den nye læreruddannelse, men det er på et ukendt fagligt grundlag, og det er stadig uden ændringer i grundskolen. Der er ikke sammenhæng mellem de forskellige niveauer i vores uddannelsessystem, og det er uheldigt, når man har for øje, hvor meget digitaliseringen betyder for samfundet og det enkelte individ. Som forening skal vi fortsat kæmpe for, at der bliver meldt klarere ud, og at fagligheden bliver en del af grundskolen.

Når det sker, vil det være naturligt, at skolens pædagogiske læringscenter får en central rolle. Foreningen har igennem en længere periode været med til at forme den nye bekendtgørelse, og vi er lige nu med i et ministerielt arbejde omkring udarbejdelsen af en vejledning til denne. Vores sigte er det strategiske niveau og nedbrydning af siloer, og naturligvis har vi en central rolle i arbejdet med at beskrive digitaliseringen på alle niveauer i skolen, så det pædagogiske læringscenter kan bakke op om kvalitativ teknologianvendelse og arbejdet med teknologiforståelse i et didaktisk perspektiv.

En anden dagsorden er kvaliteten af de digitale læremidler. Styrelsen har mødtes med henholdsvis Alinea og Gyldendal. Vi drøftede kvalitet i digitale læremidler både med hensyn til didaktik og indhold. Der er enighed om, at dialog er vejen til den gode udvikling. Forlagene har naturligvis et ansvar for at levere faglighed og aktualitet, men det er ude hos lærere og elever, at deres værd skal findes.
Tilbage til PLC, så skal der fortsat arbejdes med pædagogisk og didaktisk udvikling på skolerne, så digitale læremidler ikke bliver en strøm af ligegyldighed, men noget kvalitativt i en faglig og dannelsesmæssig sammenhæng. Vi må ikke glemme det fortsatte fokus på den kvalitative anvendelse af it i undervisning. Fokus på pædagogisk forestillingsevne. Vi skal arbejde væk fra polarisering. Det rene fokus på enten teknologi eller det analoge giver sjældent mening. Fokus må være på sammenhæng!

Samfundet buldrer afsted, og man kan vælge at hoppe af, eller man kan arbejde med at forstå dybden og de mange mekanismer, der er i spil, så det er muligt at være en aktiv del af fællesskabet. Vi vælger det sidste. Afslutningsvis kan vi så igen påpege, at der skal langt større fokus på teknologiforståelsesfagligheden. Lad
os sammen holde gryden i kog og tydeliggøre behovet.

Vi er ikke helt i mål, men godt på vej!
Sammen kan vi løfte skolen.