Af Thomas Dreisig Thygesen, formand Danmarks it- og medievejlederforening

2021 er slut – et år med både udfordringer og udvikling. 2022 er skudt i gang – et år som vi i Danmarks it- og medievejlederforening ser vi frem til med store forventninger.

Der er i dag rigtig mange gode eksempler på god brug af it i skolen. Infrastrukturen er god rigtig mange steder, der arbejdes hårdt på skolerne med it i fagene og med den digitale dannelse, og der er også arbejde i gang rundt omkring med den nye teknologiforståelsesfaglighed.

Alt sammen områder der løbende skal følge med udviklingen, og hvor der hele tiden skal følges op. Noget er rimeligt fasttømret, og andet skal have ekstra opmærksom, så den positive udvikling fastholdes.

I styrelsen er der store forventninger til arbejdet med at tegne en ny profil tilpasset udviklingen, og der er i sidste blad 4-21 nyt værdigrundlag og forslag til nye vedtægter. Disse kan også læses på vores hjemmeside.

Foreningen arbejder på at skabe opmærksomhed omkring vigtige it-områder i grundskolen, og der arbejdes for, at medlemmerne kan komme mere på banen. Vi opfordrer alle til at følge os på Facebook og LinkedIn og til at deltage i debatter på området. Vi ser også frem til at få en bedre medlemsstyring og i den anledning også et medlemsforum uden for facebook.

Af nye tiltag, kan nævnes vores debut med tema-webinarer. Vi håber at se mange af jer. Første tema: “VR i undervisning” blev afviklet i december, og de næste 3 er planlagt til at handle om “Praktiske eksempler på teknologiforståelsesfagligheden – forløb fra praksis”, “Open Source” og “It som kompenserende hjælpemiddel”. Vi er åbne for input, så vi kan ramme behovet ude på skolerne.

Gl. Avernæs konferencen er tilbage i 2022. Det går virkelig stærkt med tilmeldinger, og det er også et virkelig stærkt program. Vi håber, at vi ser mange af jer medlemmer, så vi kan få gode drøftelser ud fra de mange spændende oplæg og workshops.

Desværre er ikke alt lutter lagkage, og der er stadig udfordringer, som skal håndteres. Der er stadig steder i lille Danmark, hvor ikke alle elever får en computer, og hvor udstyret er af ældre karakter. Vil man det digitale, skal man også prioritere det!

Aula får ris af skolelederne, og en ny tilfredshedsundersøgelse blandt systemansvarlige og supportberettigede med deadline 30/11 2021 kommer til at blive ventet i spænding. I Aulas strategi er det beskrevet, hvordan der laves “skydeskiver” for alle væsentlige moduler. Vi må håbe, at de snart rammer plet. Frustrationerne er stadig store, og der skal snart ske forbedringer, så Aula bliver et værktøj, der ikke fylder på den uhensigtsmæssige måde i hverdagen. Gad vide om der er nogen, der kunne finde på at sammenligne det oprindelige bud på Aula med det, som er leveret indtil nu. Fornemmelsen er, at der er ret stor forskel. Der bruges ufatteligt mange ressourcer i hele Danmark på et system, som skulle være en hjælp i hverdagen, og det skal snart give afkast. Tænk sig, hvis der blev brugt samme energi og midler på støttesystemer på skolerne i form af support og vejledning til undervisningen!

GDPR-bølgen er endnu et sted, hvor den har indvirkning på skolehverdagen, så danske skoleelever ikke har de samme muligheder. Heldigvis har Datatilsynet, KL og Stil sagt ja til at deltage i et webinar i samarbejde med foreningen, og vi håber meget, at det kan hjælpe på vej ude på skolerne, så der kommer lige vilkår for alle, og så vi sikrer børns data.

UniLogin er i vælten igen. Ud over bøvlet med to logins, så har der været varslet prisstigninger. Flere aktører har protesteret, og heldigvis kom undervisningsministeren på banen og fik stoppet prisstigningerne. Konsekvensen ville blive, at it-løsninger bliver dyrere. Med manglende økonomiske midler kunne det hurtigt have betydet mindre adgang til læremidler for lærere og elever. Dejligt med hurtig handling. Information om overgangen fra UniLogin til MitId for ansatte skal også prioriteres. Det kan snart komme, og med erfaringen fra centrale it-projekter, så skal opmærksomheden skærpes på dette, så det kan komme til at køre på skinner uden store konsekvenser for praksis.

Og så er der det med teknologiforståelsesfaget. Det vil være så skønt, hvis undervisningsministeren kommer på banen, og det vil være mere end belejligt at få klarhed i forhold til fremtiden.

Der er startet så meget godt op i forbindelse med forsøget, og det gælder om at komme videre, så der ikke bliver spildt en masse skønne kræfter. Vigtigst er det at komme i gang, da det simpelthen er et must, at vi får dannet og uddannet børn og unge, så de kan navigere i den verden, som galoperer derudaf og ikke venter på vægelsind. Der er helt sikkert mange forståelser og perspektiver i spil, og det er vigtigt, og de må med i den proces, der skal omfavne hele arbejdet med at indføre et nyt fag som fag og i fag. Vi skal i gang, for uanset de mange gode intentioner, så sker det ikke lige over et år eller to, og vi kan hurtigt svigte en generation eller to.

Der bliver nok at se til i 2022, og heldigvis er alle parter indstillet på, at det skal gå godt i skolen. Kommunikation er altafgørende i samspil med forståelsen af skolens praksis. Lad os alle kæmpe for samspil og for at få tingene til at lykkes.

Leder it, medier & læring medlemsblad nr. 4 2021

Blad 4 2021

Blad 4 2021.

Grafik: foreningen