Af: Christoffer Lindved Dithmer, IT/makerspace vejleder, Vallensbæk Skole og makerspace Pilot,
Vallensbæk Kommune

Undervisning i undervisningen (UiU)
I Vallensbæk Kommune arbejder vi ud fra en praksisnær tilgang, når det gælder ITunderstøttet læring. Det er børnenes og medarbejdernes hverdag, der er afsættet for indsatserne. Vejledning tager derfor udgangspunkt i de konkrete årsplaner, som danner grundlag for de læringsforløb, der er planlagt for og med børnene. Vi kalder tilgangen for Undervisning i Undervisningen forkortet UiU.