Leder

Af: Hanne Voldborg Andersen, Formand i Danmarks it- og medievejlederforening

Danmarks it- og medievejlederforening modtog med stor forventning en tidlig julegave i år, da regeringen præsenterede kvalitetsprogrammet ‘Forberedt på fremtiden II Frihed og fordybelse’. Et gavekort, som på en lang række punkter lægger op til ændring af folkeskolen. Hvis det indløses og anvendes til formålet. Nogle gange glemmes gavekort i skuffen og mister værdi, fordi udløbsdatoen overskrides. Det må vi sørge for at undgå, for der er brug for store forbedringer.

Færre mål og mere meningsfuld undervisning
Statsministeren fniser på Folketingets talerstol over eksempler på nogle af de mange styrende mål, hun selv var med til at indføre med folkeskolereformen i 2013. Undervisningsministeren siger, at 9 ud af 10 mål skal fjernes. Vi er enige i, at der er behov for en forenkling, så undervisningen bliver mere meningsfuld for eleverne. Et er at få frihed fra noget, men hvad giver det så frihed til? Hvordan skal vi forenkle? Hvordan gør vi det meningsfuldt?

I Holland har de netop defineret ‘Digital Literacy’ for elever i grundskolen ud fra tre enkle perspektiver: 1. Basic ICT Competencies, 2. Making, Creating and Designing (with technologies), 3. Me, the World and Technologies. Kunne vi lære noget af den enkelthed, når vi reviderer læreplanerne og skifter fokus fra mål til formål?

Mere medbestemmelse
Regeringsudspillet foreslår, at der oprettes flere og nye valgfag for eleverne i udskolingen. Vi er enige i, at det kan bidrage til en mere motiverende skoledag og mere elevmedbestemmelse. Men vi er også opmærksomme på, om det giver alle elever lige adgang og muligheder.
Følger der økonomi med til at oprette mange valgfag på mindre skoler, så eleverne reelt får noget at vælge mellem?

Teknologiforståelse
Teknologiforståelse foreslås som et valgfag, eleverne i 7.-9. klasse kan vælge. Et fag, hvor eleverne anvender teknologier i skabende processer og udvikler færdigheder og kompetencer. Vi er ligesom mange andre usikre på, om det er tilstrækkeligt at give nogle få elever
mulighed for at blive kompetente inden for det fagfelt. Vil det blive et fag for de i forvejen teknologistærke elever (drenge)?

Teknologiforståelse skal også være et element i udvalgte fag fra 1.-9. klasse. Det er vi meget glade for. Her er der ikke længere fokus på at skabe med digitale teknologier, men om at kunne forstå og kritisk vurdere den teknologi, eleverne møder i dagligdagen. Vi er usikre på, om det gavner elevernes forståelse, når skabende og analyserende processer på denne måde adskilles i forhold til fag og trin. Eleverne kan udvikle en dybere forståelse, hvis vi ikke strukturelt ødelægger forsøgsfagets fine dualistiske sammenhæng.

Forpersonen for Danske Skoleelever Laura Drachmann Poulsen sagde på Høringen om Teknologiforståelse på Christiansborg i oktober
2023, at teknologi er allestedsnærværende og omsluttende i den verden, børn og unge vokser i,
men at ingen hjælper dem til at forstå et af tidens største og vigtigste fænomener. Hverken forældre eller lærere. Hun efterlyser virkelighedsnær, motiverende og praksisfaglig undervisning med digitale teknologier, hvor eleverne mærker og arbejder med teknologi og derved bliver i stand til at stille spørgsmål og forholde sig kritisk til samme. Vi støtter til fulde dette ønske fra DSE.

Vi vil derfor høre, om det er muligt at bytte denne gave, så ALLE elever fra 1.-9. klasse får mulighed for at udvikle viden, færdigheder,
kompetencer og dyb forståelse for digitale teknologiers muligheder og konsekvenser for individer, fællesskaber og samfund.

Vurderings- og bedømmelsessystemet
Folkeskolen skal ikke forberede eleverne på eksamen, men dagen efter eksamen. Derfor bakker vi også fuldt ud op om regeringen tanker om at lette prøvetrykket i folkeskolen og indføre flere praktiske prøver. Derfor undrer det os også, at man samtidig vil afskaffe projektopgaven, som jo netop er en prøve med praktiske elementer. Vi vil meget gerne indgå i dialog om, hvordan vi kan erstatte videns- og færdighedstest med praktiske opgaver, hvor eleverne gennem produkt og proces viser, hvad de kan og ved. Hvor de i ‘Pralemapper’ kan vise dem selv og andre, hvad de har arbejdet med, skabt, lært og fundet værdifuldt i skolen.

Bedre brug af AULA
I forhold til folkeskolens aktuelle udfordringer, fik AULA måske en lige lovlig stor del af statsministerens åbningstale den første tirsdag i oktober 2023. For ja, AULA er en gave, der kan løbe løbsk, hvis den ikke tæmmes. Men AULA er også bare en infrastrukturel ressource – et
kommunikationsværktøj mellem skole og hjem – som skolen stiller til rådighed og kan regulere brugen af. Der er brug for lokale strategier for brug af AULA og hvad der kommunikeres om. Det synes at være til at løse med dialoger og proces for dette.

Ny digitaliseringsstrategi og -minister
Vi har både fået en forventelig og en uventet gave fra Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet. En ny digitaliseringsstrategi var forventet. Danmarks digitaliseringsstrategi – ansvar for den digitale udvikling bekræfter ønsket om teknologiforståelse som fag og faglighed i folkeskolen og antyder i vage formuleringer, hvordan vi som samfund agerer på den fremadstormende kunstige intelligens. Et visionspapir er i støbeskeen og en regulatorisk sandkasse på tegnebrættet. Det er svært at se, hvordan det hjælper folkeskolens praktikere, der allerede oplever konsekvenser og udfordringer med rod i denne teknologiske udvikling. Den anden gave, med en ny digitaliseringminister var derimod uventet. Men vi byder Mia Wagner velkommen og håber, at hun vil støtte vores arbejde for digital ligestilling for alle elever i grundskolen.

AI Act
Vi venter spændt på den næste gave under træet i form af EUs AI Act, som forventes at være på trapperne her i slutningen af 2023. Brug af
kunstig intelligens skal i EU reguleres gennem verdens første AI lovgivning, som vil beskytte forbrugerne og sikre, at AI systemer er sikre,
transparente, sporbare, ikke diskriminerende, miljøvenlige og overvåget af mennesker for at forhindre skadelige konsekvenser.

Gl. Avernæs Konference 2024
Vi har også en gave klar til alle jer, der også er optagede af at kvalificere brugen af og forståelsen for digitale teknologier i grundskolen. På foreningens Gl. Avernæs konference 29.-30 april 2024, vil vi gennem oplæg, dialoger og hand on workshops netop sætte fokus på ‘Mening, medbestemmelse og motivation – med teknologi i en styrket folkeskole’. Læs mere om program, tilmelding og praktik https://kortlink.dk/2nqcb. Men hvis du ikke kan vente på det, finder du i dette blad en række forslag til, hvordan du kan lade eleverne skabe og lære med teknologi.

Vi ønsker jer alle en glædelig december, jul og nytår og håber, at I vil være med til at indløse gavekort og pakker i 2024.