Børn og fagprofessionelle samarbejder ”peer to peer” om at udvikle kreativ undervisning.

Af Mads Sode og David Garde-Tschertok, udviklingskonsulenter Høje-Taastrup kommune

Peers er et nyt netværk, der er åbent for alle skoler og kommuner, som vil arbejde med at udvikle ”den kreative ende” af undervisningen. Herunder at afprøve nye didaktiske metoder fx til projektarbejde, faglige fordybelsesforløb eller innovationsprojekter. For at understøtte dette udvikler Peers løbende forskellige tiltag, som er målrettet elever, lærere, ledere og konsulenter. Det er fx webinar målrettet elever, elevfestivaler og netværksarrangementer.

Peers særlige kendetegn er, at vi som fagprofessionelle har mod på at inddrage eleverne i den didaktiske og pædagogiske udvikling – Eleverne er også vores peers!

Netværket er i høj grad aktivitetsbaseret og skal undersøge nye former for elevindragelse tæt på skolens hverdagspraksis. Peers er støttet af LEGO Fonden og projektledes af Billund, Høje-Taastrup og Aalborg kommune.

Digitale teknologier er ikke en obligatorisk del af Peers, men vil i praksis næsten altid indtage en central rolle, når elever skal samarbejde og skabe kreativt. Det, der er Peers særlige DNA er, at eleverne indtænkes som centrale
for skoleudvikling i praksis. Det er nemlig vores erfaring, at når skoleudvikling kommer helt ind i skolens hverdagspraksis, – de små mikrohandlinger i dagligdagen som gør en forskel Netværket Peers ser dagens lys
Af Mads Sode og David Garde-Tschertok, udviklingskonsulenter Høje-Taastrup kommune for undervisningen, – så har eleverne rigtig meget at byde på (læs mere om den vinkel på vores blog på Folkeskolen.dk).
(http://kortlink.dk/2guv9)

Læs hele artiklen her: 03-Artikel-Netværket Peers ser dagens lys_ITogUV_3_2022