Bliv klædt på til vurdering og indkøb af digitale teknologier
– og undgå dyre fejlkøb

Få introduktion til CFU’s vurderingsmodel for indkøb af digitale teknologier. Formålet med denne model er at kvalificere dialogen, når I skal i gang med at anskaffe forskellige teknologier, så I undgår dyre fejlinvesteringer og i stedet får valgt præcis de teknologier, der bedst passer til jeres behov.

Af: Ian Stenz, Mark Krogh Holler og Anja Emilie Madsen, pædagogiske konsulenter, UCN CFU

Baggrund og inspiration
Vurderingsmodellen er udviklet på baggrund f CFU Danmarks mange års erfaringer med teknologiindkøb samt vejledning af og samarbejde med kommunerne. En central inspiration til modellen kommer fra den amerikanske matematiker og datalog Seymour Papert, hvis filosofi om programmeringssprog dannede grundlag for to vigtige principper: ”Low floor” og ”High ceiling”. ”Low floor”-tankegangen handler om, hvorvidt teknologien er intuitiv og let at implementere, mens ”High ceiling” sikrer muligheden for at skabe komplekse projekter i stigende sværhedsgrad.

Derudover er modellen udvidet med ”Wide walls”, inspireret af Mitchel Resnick, professor ved MIT. “Wide walls” understreger vigtigheden
af at tilbyde forskellige veje fra det enkle (Low floor) til det mere komplekse (High ceiling), hvor teknologierne understøtter en bred vifte af projekter og interesser

Se videogennemgang af vurderingsmodellen her: kortlink.dk/2n5kf

Overvejelser inden vurdering
Inden I begynder at anvende vurderingsmodellen, er der en række overordnede spørgsmål, I med fordel kan tage stilling til:

Vision og formål
Hvad ønsker I at opnå med teknologierne eller projektet? Er målet at styrke de naturfaglige kompetencer, teknologiforståelse, de praktiskmusiske fag eller er der et særligt fokus på bæredygtighed?

Økonomi og ressourcer
Hvor mange ressourcer har I til rådighed, og er de fordelt over flere år? Hvordan er teknologiens driftsomkostninger inklusiv abonnementer, vedligeholdelse og support? Er der en klar cost/ benefit-analyse?

Sikkerhed og GDPR
Kræver teknologien speciel udsugning, særligt kursus og er der en dansk vejledning tilgængelig? Er der brug for at oprette et login? Er dette login i overensstemmelse med GDPR? Behandles der personoplysninger, og er en databehandleraftale nødvendig?

Fysiske rammer
Hvor meget plads kræver teknologien? Skal den have en fast placering eller egner den sig til en mere mobil løsning?

Low Floor: Let adgang og brugervenlighed
Den første position i vurderingsmodellen er ”Low floor,” som fokuserer på, hvor nemt det er at komme i gang med teknologien. Her er
nogle overvejelser:
• Er teknologien intuitiv og brugervenlig for alle?
• Kræves der specielle forudsætninger eller viden for at bruge teknologien?
• Er der en brugervenlig grænseflade og sprog tilgængeligt på dansk/engelsk?
• Er teknologien kompatibel med forskellige enheder?
• Er opsætning og installation enkel?
• Motiverer teknologien til at eksperimentere?

High Ceiling: Potentiale for udvidelse
Næste position i modellen er ”High ceiling,” hvor fokus er på teknologiens potentiale for avancerede projekter og udvidelser. Overvej følgende:

• Kan teknologien bruges til at skabe komplekse projekter i stigende  sværhedsgrad?
• Er der mulighed for tilkøb af komponenter, sensorer eller moduler?
• Kan teknologien integreres med eksisterende løsninger?
• Findes der undervisningsforløb til at udfordre eleverne?

Wide Walls: Bred anvendelighed
Den sidste position, ”Wide walls,” handler om teknologiens bredde og alsidighed. Overvej følgende:
• Hvilke aldersgrupper og fag henvender teknologien sig til?
• Hvordan understøtter teknologien kreativitet, kommunikation, problemløsning og samarbejde?
• Motiverer teknologien til fordybelse og engageres eleverne?
• Er teknologien velegnet til forskellige anvendelsesmuligheder?

Afsluttende refleksion
Formålet med vurderingsmodellen er at guide jer gennem en analyse af teknologier og kvalificere jeres drøftelser. Ved at tage højde for
både intuitiv anvendelse, udvidelsespotentiale og bred anvendelighed, kan I undgå at investere i teknologier, der ikke lever op til
forventningerne. Dette kan føre til mere effektiv brug af ressourcer, og I undgår forhåbentligt, at teknologierne ender som støvopsamlere.

Har I spørgsmål eller brug for hjælp til at vurdere og anskaffe digitale teknologier, er jeres lokale CFU altid klar med vejledning og sparring.