Undgå dyre fejlindkøb

Undgå dyre fejlindkøb

Bliv klædt på til vurdering og indkøb af digitale teknologier
– og undgå dyre fejlkøb

Få introduktion til CFU’s vurderingsmodel for indkøb af digitale teknologier. Formålet med denne model er at kvalificere dialogen, når I skal i gang med at anskaffe forskellige teknologier, så I undgår dyre fejlinvesteringer og i stedet får valgt præcis de teknologier, der bedst passer til jeres behov.

Af: Ian Stenz, Mark Krogh Holler og Anja Emilie Madsen, pædagogiske konsulenter, UCN CFU

Baggrund og inspiration
Vurderingsmodellen er udviklet på baggrund f CFU Danmarks mange års erfaringer med teknologiindkøb samt vejledning af og samarbejde med kommunerne. En central inspiration til modellen kommer fra den amerikanske matematiker og datalog Seymour Papert, hvis filosofi om programmeringssprog dannede grundlag for to vigtige principper: ”Low floor” og ”High ceiling”. ”Low floor”-tankegangen handler om, hvorvidt teknologien er intuitiv og let at implementere, mens ”High ceiling” sikrer muligheden for at skabe komplekse projekter i stigende sværhedsgrad.

Derudover er modellen udvidet med ”Wide walls”, inspireret af Mitchel Resnick, professor ved MIT. “Wide walls” understreger vigtigheden
af at tilbyde forskellige veje fra det enkle (Low floor) til det mere komplekse (High ceiling), hvor teknologierne understøtter en bred vifte af projekter og interesser

Se videogennemgang af vurderingsmodellen her: kortlink.dk/2n5kf

Overvejelser inden vurdering
Inden I begynder at anvende vurderingsmodellen, er der en række overordnede spørgsmål, I med fordel kan tage stilling til:

Vision og formål
Hvad ønsker I at opnå med teknologierne eller projektet? Er målet at styrke de naturfaglige kompetencer, teknologiforståelse, de praktiskmusiske fag eller er der et særligt fokus på bæredygtighed?

Økonomi og ressourcer
Hvor mange ressourcer har I til rådighed, og er de fordelt over flere år? Hvordan er teknologiens driftsomkostninger inklusiv abonnementer, vedligeholdelse og support? Er der en klar cost/ benefit-analyse?

Sikkerhed og GDPR
Kræver teknologien speciel udsugning, særligt kursus og er der en dansk vejledning tilgængelig? Er der brug for at oprette et login? Er dette login i overensstemmelse med GDPR? Behandles der personoplysninger, og er en databehandleraftale nødvendig?

Fysiske rammer
Hvor meget plads kræver teknologien? Skal den have en fast placering eller egner den sig til en mere mobil løsning?

Low Floor: Let adgang og brugervenlighed
Den første position i vurderingsmodellen er ”Low floor,” som fokuserer på, hvor nemt det er at komme i gang med teknologien. Her er
nogle overvejelser:
• Er teknologien intuitiv og brugervenlig for alle?
• Kræves der specielle forudsætninger eller viden for at bruge teknologien?
• Er der en brugervenlig grænseflade og sprog tilgængeligt på dansk/engelsk?
• Er teknologien kompatibel med forskellige enheder?
• Er opsætning og installation enkel?
• Motiverer teknologien til at eksperimentere?

High Ceiling: Potentiale for udvidelse
Næste position i modellen er ”High ceiling,” hvor fokus er på teknologiens potentiale for avancerede projekter og udvidelser. Overvej følgende:

• Kan teknologien bruges til at skabe komplekse projekter i stigende  sværhedsgrad?
• Er der mulighed for tilkøb af komponenter, sensorer eller moduler?
• Kan teknologien integreres med eksisterende løsninger?
• Findes der undervisningsforløb til at udfordre eleverne?

Wide Walls: Bred anvendelighed
Den sidste position, ”Wide walls,” handler om teknologiens bredde og alsidighed. Overvej følgende:
• Hvilke aldersgrupper og fag henvender teknologien sig til?
• Hvordan understøtter teknologien kreativitet, kommunikation, problemløsning og samarbejde?
• Motiverer teknologien til fordybelse og engageres eleverne?
• Er teknologien velegnet til forskellige anvendelsesmuligheder?

Afsluttende refleksion
Formålet med vurderingsmodellen er at guide jer gennem en analyse af teknologier og kvalificere jeres drøftelser. Ved at tage højde for
både intuitiv anvendelse, udvidelsespotentiale og bred anvendelighed, kan I undgå at investere i teknologier, der ikke lever op til
forventningerne. Dette kan føre til mere effektiv brug af ressourcer, og I undgår forhåbentligt, at teknologierne ender som støvopsamlere.

Har I spørgsmål eller brug for hjælp til at vurdere og anskaffe digitale teknologier, er jeres lokale CFU altid klar med vejledning og sparring.

Maker´n

Maker´n

Makerspace med
MAKER´N

Af: Anders Møller Jakobsen og Rikke Lübæch Christensen,
konsulenter i Fagcenter for skoler, Børn og Unge i Aalborg Kommune

Aalborg Kommune har de seneste tre år styrket den eksperimenterende og problemløsende undervisning gennem projekt Makerspaces som læringslaboratorier. Artiklen beskriver potentialer, udfordringer og fremadrettede indsatser i arbejdet med makerspaces.

Støttet af Villum Fonden gik Børn og Unge i Aalborg Kommune i 2020 i gang med at etablere Makerspaces på 18 af kommunens folkeskoler. Målet med det treårige projekt var at styrke teknologiforståelse, udvikle evnen til at arbejde problemløsende og eksperimenterende og designe løsninger gennem kreative processer – for såvel elever som pædagogisk personale. Gennemgående i projektet arbejdede vi ud fra devisen om lav indstigning og højt til loftet, så flest muligt kunne se sig selv indgå og på sigt selv igangsætte aktiviteter i makerspace. De 54 superbrugere, der er blevet uddannet, er lærere og pædagoger, som repræsenterer en lang række fag og aldersgrupper. For at skabe et fælles fundament udviklede vi sammen med superbrugerne en didaktisk designmodel, MAKER’N, der nu fungerer som konkret redskab i eksperimenterende og problemløsende undervisning og giver et fælles sprog omkring processerne i makerspace.

Placering af makerspaces lokalt på skolerne har givet ejerskab og optimale muligheder for at anvende ressourcerne i hverdagen. Vi ser det om et klart plus i forhold til udbredelse og implementering. I makerspace praktiseres alternative undervisningsformer,  traditionelle elev og underviserroller forandres, og nogle undervisere oplever det i begyndelsen kaotisk og ustruktureret, når overblikket bliver udfordret. Her bidrager MAKER’N med struktur og tydelig ramme for undervisningen, samtidig med at den med sit fagloop giver underviseren mulighed for at sikre det faglige indhold i den eksperimenterende proces.

Elevernes generelle engagement er højt i makerspace. Vi oplever, at elever, som ikke altid profiterer af traditionel undervisning, deltager med øget motivation og succes i arbejdet. På samme vis ser vi elever indgå i interessefællesskaber omkring makerspace på tværs af klasser, hvilket skaber nye muligheder for læring og personlig udvikling.

Desuden rummer anvendelsen af makerspace i SFO store potentialer. Her er man ikke bundet af fagfaglige rammer, men i højere grad fri til at arbejde legende med udvikling af børnenes kreative kompetencer og teknologiforståelse. Heldigvis ser vi, at flere og flere SFO’er har makerspaceaktiviteter i deres tilbud til børnene.

For at sikre udbredelse og forankring af makerspace har de 18 deltagende skoler hvert år i maj måned lavet strategi for det kommende skoleår. Betydningen af skoleledelsens involvering i denne proces kan ikke understreges nok, hvis implementering af makerspace som læringslaboratorium skal lykkes. Men selv med en engageret ledelse er det ikke altid let, og man bør derfor stille sig spørgsmålet, om det skyldes en vis teknologiforskrækkelse, kaosangst, eller at den målstyrede undervisning med færdigheds-/vidensmål stadig spøger i kulissen

Derudover søgte vi i projektet at skabe kontakt mellem skolerne og det omkringliggende samfund (foreninger og erhvervsliv) for på denne måde at kunne tage afsæt i reelle virkelighedsnære problemstillinger. Det har imidlertid vist sig at være udfordrende for de enkelte undervisere at få etableret et egentligt samarbejde, og vi anbefaler derfor, at skoleledelsen står i spidsen for et mere formaliseret samarbejde mellem skolen og lokale foreninger og virksomheder.

Vi ser store potentialer i den eksperimenterende undervisning, som makerspace skaber rammerne for, og vi arbejder målrettet på at få endnu flere skoler i Aalborg Kommune med på den kreative makervogn. Derfor har vi med afsæt i erfaringer fra vores første makerspaceprojekt igangsat en lightudgave med indtil videre seks nye makerspaceskoler. Vi har oprettet netværk på Aula, hvor alt fra teknologiske fif til betragtninger om teknologiforståelse deles mellem interesserede undervisere, og derudover inviterer vi til netværksmøder i løbet af kommende skoleår for at skabe rum for videndeling og forankring. Makervognen ruller ufortrødent videre.

Find MAKER’N på makern.aalborgskoler.dk

Podcast

Podcast

Teknologiforståelse er grundfaglighed 

Live Podcast fra FabLearnDK 2023

I denne podcastserie, optaget live på FabLearnDK 2023, får du et indblik i ønsker til fremtidens teknologiundervisning. Vores vært, læringskonsulenten Natasja Jakobsen, tager dig med på en rejse bag kulissen på konferencen, hvor hovedtemaet var at ‘teknologiforståelse ER grundfaglighed’ i et gennemgribende digitaliseret samfund.

Gennem en række episoder får du mulighed for at lytte til diskussioner og samtaler med en bred vifte af gæster og oplægsholdere. Du kan høre om de nyeste tanker og tendenser inden for teknologiforståelse i uddannelsesverdenen. Lytte til perspektiver fra skolechefer, elever, lærere eller eksperter inden for cybersikkerhed, pædagogik og teknologi.

Vi udforsker også, hvordan teknologi kan integreres i undervisningen på en meningsfuld måde og berige elevernes læring. Derudover dykker vi ned i emner som fx etisk hacking, sikkerhed og teknologiske innovationer, der former fremtidens uddannelseslandskab.

Brug podcasten som en guide til at forstå, hvorfor digitale teknologier bør spille en afgørende rolle i et nutidigt undervisningsmiljø, hvor børn og unge udvikler relevante og nødvendige kompetencer.

Du kan lytte til podcasten her på siden eller finde den finde den hos din foretrukne udbyder og abonnere på serien der.

Episode #1
Det handler ikke om skærme, men om det, vi gør med teknologierne – Hanne Voldborg

Episode #2
Teknologiforståelse skaber chancelighed for børn og unge – Birgit Munk

Episode #3
Teknologien åbner nye døre for at være kreativ – Alminde-Viuf Fællesskole

Episode #4
Er dit password også ‘Sommer2023!’? – Keld Norman

Episode #4 Vi behøver ikke at gøre AIfor at lære AI – Malthe Von Sehested

Sikkerhed på internettet

Sikkerhed på internettet

Sikkerhed på internettet

Oversigten herunder relaterer til It, Læring og Medier nr. 3 – 45. årgang – 2021: Hvordan færdes du trygt og sikkert nettet? Nogle af ressourcerne uddybes i bladet. Andre supplerer blot bladets indhold. Alle kan anvendes til forskellige målgrupper i folkeskolen.

Ressourcer til arbejdet med sikkerhed

Persondata-hva’-for-noget? Pas på dig selv og dine data   Find det her: https://www.medieraadet.dk/medieradet/digitaldannelse/person-data-hva-noget   Medierådet

‘Persondata-hva’-for-noget?’ er et undervisningsmateriale til elever i grundskolen med 3 forløb for hhv. 3.-4., 5.-7. og 8.-9. klasse. Formålet er at styrke den kritiske forståelse hos børn og unge, og hvad de selv kan gøre, når det kommer til deres persondata på nettet.

Gode råd til forældre – bliv klogere på dit barns digitale liv   Find det her: https://redbarnet.dk/foraeldre/   Red Barnet

Gode råd til lærere, elever og forældre

Sikker på nettet https://skole.redbarnet.dk/sikker-paa-nettet/Red Barnet

Værktøjer, forløb og materialer til at arbejde med børn og unges onlineliv i klassen.

Social Star   Find det her: https://www.kfst.dk/Socialstar   Konkurrence og forbrugerstyrelsen

Undervisningsmateriale til 5., 6. og 7. klasse. Formålet med forløbet er at gøre eleverne i stand til at identificere og afkode kommerciel kommunikation på sociale medier. Lavet i samarbejde med CLIO og kræver login

WiFive   Find det her: https://wifive.dk/   Danske Skoleelever

Undervisningsforløb som er udarbejdet i samarbejde med elever på mellemtrinnet og indskolingen. Der er fire moduler til hvert trin: Den gode tone, Teknologiforståelse, Den gode stil og Sikkerhed online. Der tilbydes også gratis kurser til lærere

Dataforståelse   Find det her: https://xn--dataforstelse-xfb.dk/   CFU, LB og Pernille Tranberg

Et projekt, der tilbød gratis workshops for lærere rundt om i landet 2019-2020. Under læringsressourcer findes en omfattende lærervejledning med opgaver til arbejdet med at forstå begreber som omhandler vores og firmaers brug og opsamling af vores data. Til disse opgaver ligger 5 videoer, som kan bruges som oplæg.

Digital dannelse Cybersikkerhed Digital dømmekraft   Find det her: https://emu.dk/grundskole/it-og-teknologi?b=t5   EMU

På emu.dk i afsnittet IT og teknologi finder du 3 områder: Digital dannelse, Cybersikkerhed og Digital dømmekraft. Indeholder artikler med viden og forslag til hvordan skoleledelser, lærere/pædagoger og elever kan arbejde med opgaven.

Digital (ud)dannelse – DUDE   Find det her: https://digitaluddannelse.org/   Center for Information og Boblestudier

Materiale for udskoling og gymnasium. Der er udarbejdet en fysisk bog ‘LIKE’, som er gratis og kan downloades eller bestilles via hjemmesiden. Til grundskolen er udvalgt 4 områder med opgaver, oplæg og lærervejledning. Hver overskrift peger direkte ind i online-udgavens kapitler. Del 1 Mig og mine normer på nettet Del 2 Mig og mine medier Del 3 Mig og min opmærksomhed Del 4 Mig og mine (mis)informationer

Mit digitale selvforsvar   Find det her: https://taenk.dk/om-os/apps-fra-forbrugerraadet-taenk/app-mit-digitale-selvforsvar   Forbrugerrådet Tænk og Trygfonden

Mit digitale selvforsvar er en gratis app, der hjælper dig med at være sikker online og holder dig opdateret på digitale trusler.

SletDet-rådgivningen   Find det her: https://sletdet.redbarnet.dk/ Red Barnet

Hjælper børn og unge under 18 år samt forældre, pårørende og fagpersoner med at håndtere ubehagelige oplevelser og krænkelser på nettet. Hos SletDet Rådgivningen kan du få hjælp og råd til, hvordan du håndterer situationen og får stoppet de digitale krænkelser.  

Sikker Internetdag  

Fokus på data og sikkerhed 140 lande deltager – adgang til materialer Foregår op til og i uge 6.

Find oplysninger på hjemmesiden: https://www.saferinternetday.org/ 

I 2024 er det 6. februar.

På medierådets hjemmeside kan du finde oplysninger om dagen og om tidligere aktiviteter

Find det her: https://www.medieraadet.dk/medieradet/digitaldannelse/sikker-internet-dag – oplysninger om næste år, kommer senere end på den internationale side.

Sikker digital https://sikkerdigital.dk/borger   Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen

Bliv klogere på, hvordan du sikrer dig selv, din familie og andre i en digital hverdag. Få hjælp til at sikre og beskytte dit digitale liv, når du færdes på nettet, fx når du handler, er på sociale medier eller har brug for at blive klogere på, hvordan du sikrer din computer, telefon og tablet.

Cybermissionen www.emu.dk/Cybermissionen   Undervisningsministeriet, Styrelsen for It og Læring

Aktuel landsdækkende konkurrence for 4.-10. klasse og på ungdomsuddannelser, som kan bidrage til at styrke børn og unges kompetencer og digitale dømmekraft og give dem bedre forudsætninger for et trygt og forsvarligt onlineliv.  

Skal vi chatte? https://www.medieraadet.dk/medieradet/nyheder/digital-kommunikation-7-9-aarige   Medierådet og Clio

Med ‘Skal vi chatte?’ kan klassen arbejde med den digitale kommunikation. Materialet byder blandt andet på opgaver om kommunikation via chat og beskeder og billeddeling. Kan gennemføres på ca. 7 lektioner

Digitale fællesskaber – fælles om den gode tone https://www.medieraadet.dk/medieradet/digitaldannelse/digitale-faellesskaber-faelles-om-den-gode-tone   Medierådet

Målrettet elever i 7.-9. klasse og kan gennemføres på ca. 3 lektioner. Aktiviteterne byder på gruppediskussioner, en skriveopgave og et debatindlæg og opfordrer til dialog om digitale fællesskaber.

It som inkluderende værktøj på specialskole

It som inkluderende værktøj på specialskole

It som inkluderende værktøj

https://it-vejleder.dk/wp-content/uploads/side-20-23_ITogUV_1_2022.pdf

af Heidi Fisker, cand. mag. i I T didaktisk design.. Kontakt: Fihe@aarhus.dk
Artikel 7 i “It, medier og læring” blad 1 2022

 Jeg har været ansat som lærer på Stensagerskolen i Viby ved Aarhus siden 2003 og har siden 2017 været pædagogisk it vejleder på fuld tid. Skolen er på nuværende tidspunkt en af nordens største specialskoler. I øjeblikket går der 240 elever. Stensagerskolens målgruppe er børn og unge i alderen 6-16 år med generelle indlæringsvanskeligheder, med betydelig og varig nedsat funktionsevne. På Stensagerskolen arbejder lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere tæt sammen med skolens specialistteam, som er fysioterapeuter, logopæder, musikterapeut, it-vejledere, pædagogisk vejleder og andre funktionsfaglærere.

Nøglen til succes

Digitale læremidler er omdrejningspunktet

Mine arbejdsopgaver som pædagogisk IT vejleder på Stensagerskolen er meget varierede. Jeg varetager forskellige undervisningsforløb på tværs af klasserne, hvor digitale læremidler er omdrejningspunktet, og herudover laver jeg diverse workshops i skolens makerspace, som er placeret i skolens pædagogiske læringscenter.

I 2018 supplerede vi lokalet med en 3D printer, vinylcutter og ikke mindst en lasercutter. Disse indkøb var først og fremmest med henblik på at bidrage til elevernes kreative udfoldelsesmuligheder, hvor man netop ved hjælp af disse digitale læremidler, kan fremstille på lige fod med andre, på trods af et fysisk/psykisk handicap.

Heidi Fisker
Heidi Fisker

Specialtilpasset designcirkel

Et makerspace lægger netop op til kreativ fordybelse, stimulerer opfinder-kulturen, og læremidlerne motiverer særligt til, at eleven kommer i centrum for egen læring, så undervisningen herved bliver mere proaktiv. Som facilitator i det pædagogiske læringscenter tilrettelægger jeg alle mine forløb med udgangspunkt i designcirklen, men det er sjældent, at eleverne inddrages i denne, da den i det fleste tilfælde vil være for svær for dem at forstå og omsætte. Derfor har vi lavet vores egen specialtilpassede designcirkel, hvor vi understøtter de forskellige faser med pictogrammer, så forståelsen derved skabes. Jeg har tilrettelagt forløbene som faste workshops, hvor man stifter bekendtskab med forskellige digitale læremidler, og hvor det ved hjælp af billeder af processen, er lettere for eleven at forestille sig det produkt, som muligvis kommer ud i den anden ende af forløbet.

Elever får et sprog

Jeg oplever, at i takt med at forskellige elever deltager i diverse workshops, bliver deres kendskab til maskinerne selvsagt større, og de begynder at få forståelse for, hvad man kan fabrikere med de nye teknologier. Jeg er overrasket over, hvordan især nogle af de elever, som ikke har ret meget talesprog, og samtidigt er ekstremt svære at motivere for indlæring, pludselig får et sprog for de ønsker og drømme, de har for den videre læring i PLC’et.
Det startede ud med initiativer til små, lette projekter såsom dørskilte til klassen (lavet på lasercutter), læringsbaner på gulvet (produceret på vinylcutteren), og små brikker til hjemmedesignede spil (produceret på 3D printeren). Så kom der ønsker om puslespil med eget billede eller tegning graveret på, og også ønsker om at designe og fabrikere sine egne opbevarings – kasser til private ting.

Kun fantasien sætter grænser

I takt med at personalets kendskab til maskinernes formåen er blevet større, er der efterhånden ingen grænser for, hvilke nøje overvejede og didaktiserede produkter, der fremstilles i PLC’et.
En af mine lærerkolleger, som har mange elever, der grundet deres handicap kan være svære at motivere, har efterhånden opfundet
mange fine praksiseksempler. Da Covid-19 kom til Danmark, og der skulle være øget fokus på håndvask, stod hun med elever, som absolut ikke brød sig om at vaske hænder med sæbe. MEN da der så blev fremstillet elevernes særinteresser på 3D printeren, som efterfølgende blev støbt ind i sæbe, var det
pludselig en kæmpe motivationsfaktor at vaske hænder mange gange om dagen, da man jo så hurtigere kom ind til figuren i midten af sæben. Se fx. planeten Saturn støbt i sæbe.

Et andet eksempel fra samme klasse er en elev, som slet ikke kunne modtage undervisning i en længere periode, grundet mistrivsel og manglende motivation.

Her kom maker-teknologierne igen i spil, da
der blev designet en lægepraksis (særinteresse er alt indenfor det sundhedsfaglige) til eleven.
Der blev fremstillet fint skilt til døren på lasercutteren, læge-remedier på 3d Printeren og ikke mindst en fin kittel på Vinylcutteren.
Og vupti. Pludselig kunne eleven undervises igen, så længe der bare var belønninger i form af nye genstande til ‘lægeværelset’.

Nøglen til succes

Indenfor den specialpædagogiske verden er specialtilpassede undervisningsforløb og specialdesign en kæmpe nøgle til succés, hvorfor der slet ingen tvivl er om, at opfinder-kulturen og makerspace teknologierne er kommet for at blive. Vi har så mange eksempler, i stil med dem jeg netop har beskrevet her, at vi kunne skrive en hel bog kun om det.

Teknologierne bliver levende på en helt ny måde sammen med vores elevgruppe, og det er fantastisk at se, hvordan de bidrager som inkluderende værktøjer i vores dagligdag. Alle teknologierne kan anvendes tværfagligt, så vi på den måde får fordybet os godt og grundigt i hvert emne, og samtidig
får vi dækket en bred vifte af fag.

Hvis man har lyst til at læse mere om emnet, kan man læse den kandidatafhandling, som jeg skrev med min kollega Kasper Arvin i 2017.
http://kortlink.dk/2eyfk

Denne artikel er fra vores medlemsblad “It, medier og læring” 01 årgang 2022

Bladets titel og tema er: It som understøttende værktøj.

Bladet er sendt ud til medlemmerne i marts 22 og vil kunne læses her på hjemmesiden i sin helhed om nogle måneder.

Skole hjem samarbejde

Skole hjem samarbejde

Skole-hjem samarbejde

Sider til forældre

Her har vi samlet en række gode sider om elevernes digitale liv til forældremøder

Der er så meget forældre ikke forstår

En kort og en lang udgave af pjecen med 10 gode råd til forældre.

I den lange udgave beskrives de sociale medier som er fremme aktuelt – god info også til lærere og pædagoger

Besøg Medierådets side

Digital genial

Aktiviteter til forældremødet

  • Lærervejledning
  • Opgaver til dialog
  • videooplæg
  • foldere til udprint

Afsnit til indskoling og mellemtrin mange dele fra afsnittet til mellemtrinnet kan fint bruges til 7.-8. klasse.

Besøg Digital Genial – Medierådet

Sikkerchat – til forældre

Afsnit til forældre på sikkerchat.dk

Inspiration og gode råd til forældrene

Besøg Red Barnet – forældre