Rikke Falkenberg

Indkaldelse Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020. Gl. Avernæs 8. september kl 15 (efter konferencen) Dagsorden: Valg af dirigent Vedtagelse af forretningsorden. Beretning fra foreningen. Regnskab. Fastsættelse af kontingent til foreningen. Indkomne forslag. Valg af: formand (2 år) 3 styrelsesmedlemmer På valg er: Hanne Voldborg Andersen, Anna Holmbæck Henrik Jakobsen Valg af 2 suppleanter til styrelsen. 1 revisor. 1 revisorsuppleant. …

Indkaldelse Generalforsamling 2020 Læs mere »