Gl. Avernæs 2023

Gl. Avernæs 2023

Gl. Avernæs konference 12.-13. april 2023

Deltagelsesmuligheder for alle – Hvad kan vi med teknologi?

Gl. Avernæs Konferencen 12.-13. april 2023

Konferencen er afholdt I kan finde materialer fra konferencen her

Kommuner over hele landet arbejder ud fra forskellige strategier for, at folkeskolen får alle med og udvikler mangfoldige læringsmiljøer i stærke fællesskaber, hvor flere elever deltager og trives. Danmarks it- og medievejlederforening ønsker med Gl. Avernæs konferencen 2023 at sætte fokus på, hvordan skal skolen se ud, hvis vi skal give flere deltagelsesmuligheder for alle? Gennem programmet undersøger vi bl.a.:

  • Hvilke ønsker har børn og unge til skolen og undervisningen? 
  • Hvad kan teknologi bidrage med? 
  • Har vi mulighed for at anvende teknologierne på nye måder, så vi i højere grad fremmer elevernes deltagelse, motivation, læring og trivsel?

Vi inviterer lærere, pædagoger, it-vejledere og andre ressourcepersoner, PLC-medarbejdere, ledere, konsulenter, forlag og andre interesserede til sammen med os at søge svar på disse spørgsmål i konferencens oplæg, workshops og dialoger.

Indkaldelse Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020.
Gl. Avernæs 8. september kl 15 (efter konferencen)

Dagsorden:

Valg af dirigent

Vedtagelse af forretningsorden.

Beretning fra foreningen.

Regnskab.

  • Fastsættelse af kontingent til foreningen.

Indkomne forslag.

  • Valg af:
  • formand (2 år)
  • 3 styrelsesmedlemmer

På valg er:
Hanne Voldborg Andersen,
Anna Holmbæck
Henrik Jakobsen

  • Valg af 2 suppleanter til styrelsen.
  • 1 revisor.
  • 1 revisorsuppleant.

Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamligen skal være formanden i hænde senest d. 25. august

Indkaldelsen er annonceret på side 17 i bladet It og undervisning nr. 4 2019

Indkaldelse redigeret 22. april pga. situationen med COVID-19